پیشگامان الکترونوآوری گیل

پیشگامان الکترونوآوری گیل


همه می دانیم که ساخت پروژه های برقی مستلزم صرف هزینه های سنگین می باشد و همیشه بار مالی را به همراه دارد.حال اگر با  مختصر بی توجهی و عدم احراز صلاحیت سازنده و یا طرف قرارداد و یا عدم مشـاوره با فرد ذیصــلاح همراه باشد بدون شک خســارات قابل توجهی را متوجه کارفرما خواهد نمود .

از طرفی افراد توانمند و با تجربه و دارای صلاحیت نیز به سهـولت در دسـترس شهروندان نبوده و این امر نیز تاکنون مشـکلات اجرایی را برای سازندگان به دنبال داشته که در نهایت ما شاهد اختلافات ناشی از آن بوده ایم.

تجربه ی ما در اجرای پروژه های ساختمانی تحت نظر مهندسین مشاور که قالبا زیر نظر نظارت عالیه دستگاه های دولتی بوده و در نهایت پس از اتمام کار و تحویل پروژه جهت بهـره برداری کارفـرمایان محترم منجر به صدورحسن انجام کار، تقـدیرنامه و رضــایت نامه شده اکنون از جمله دلایل راه اندازی این وب سایت به منظور معرفی به طوری که بتوانیم تجربه دیرینه خود را  در جهت همکاری در زمینه برق و یا هرگونه امور مرتبــط را در اختیار شهـروندان علاقه مند گذاشته و با قبول مسئـولیت اجرایی ضمن فراهم نمودن خواسـته شما شهروندان محترم این اطمینان را به شما می دهیم که در صورت انعقاد پیمان با این شرکت رضایتتان را جلب و شما را آسوده خاطر نماییم.

 

 

مدیرعامل الکترونوآوری گیل

مهندس خوش خلق

 

 

Dan Marino Womens Jersey